2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

2 proves parcials que inclouran preguntes de desenvolupament de tipus test i de tipus pràctic.
L'examen de la segona convocatòria tindrà les mateixes característiques que els anteriors, però inclourà tota la matèria.