2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CLIMATOLOGIA ANALÍTICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test 2 proves parcials tipus test 50%
Proves orals Exposició del treball desenvolupat per l'alumne durant el curs. 25%
Altres

Realització de les pràctiques de curs.

25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria s'avaluarà de forma idèntica a la 1ª.