2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Codi 12092217
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Adreça electrònica oscar.saladie@urv.cat
Professors/es
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Conèixer els instruments de planejament territorial a Catalunya, els seus fonaments teòrics, i l’aplicació practica, en el si dels instruments i pràctiques de l’ordenació territorial a Catalunya. Veure el paper professional de la geografia en la formulació, execució i control del planejament territorial.