2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Definir conceptes de planejament territorial A1
A2
A5
2. Identificar els antecedents del planejament territorial tant a escala global com a Catalunya A1
A2
3. Comprendre les relacions i diferències entre planejament territorial i urbanisme A3
A4
A9
A21
4. Explicar la necesitat d'aplicar un enfoc multidisplinari i interdisciplinari en la temàtica del planejament territorial A5
A8
A17
A26
5. Analitzar la diferent percepció que al llarg de la història l'home ha tingut del territori A9
A17
B8
B18
6. Distingir els diferents sistemes de planejament territorial A1
A5
B8
B18
7. Utilitzar bases de dades A6
A8
A15
B8
B10
C2
8. Analitzar les figures de planejament territorial existents a Catalunya A1
A5
A16
A24
B8
B18
9. Prendre consciència de la necessitat de dur a terme una planejament territorial A5
A16
A17
B7
B18
B19
B27
10. Contribuir a la millora del medi ambient a partir del planejament territorial A5
A14
A17
B5
B7
B27
C3