2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
   Atenció personalitzada
 
Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Treballs
Descripció
Atenció específica, ja sigui individualment o per grups, tenint en compte el tipus d'activitat on es requereix atenció personalitzda i que s'nidica en el quadre de la planificació