2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.bodoque@urv.cat
Professors/es
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Web
Descripció general