2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  SEXE, GÈNERE I AMOR
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació curs i treball.
Sessió Magistral Impartició temes teòrics.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Documentals i navegació webs. Anàlisi i comentaris.
Treballs L'alumne haurà de resalitzar un treball que consdti d'una part original de presentació de dades empíriques i una altra d'anàlisi d'aquestes dades seguint de ben aprop els continguts teòrics facilitats al llarg del curs en les classes magistrals i en els dossiers de lectures.
Atenció personalitzada