2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Fonts d'informació
Bàsica

Fonts antigues:

Hesíode, Teogonia, Treballs i Dies

Eurípides, Les Bacants

Ovidi, Les Metamorfosis

 

Bibliografia:

Garcia Gual, C., Introducción a la mitología griega, col. “Libro de Bolsillo” nº 1580, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

Vernant, J.-P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, Madrid, Siglo XXI, 1982

Carpenter, T. H., Arte y mito en la Grecia antigua, Destino, Madrid, 2001

Seznec, J., Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Taurus, Madrid, 1983

 

Llibres de consulta:         

Bonnefoy, Y. (ed.), Diccionario de las mitologías, 5 vols., Barcelona, Destino, 1996-2000 (ed. francesa, Dictionnaire des mythologies, Paris, 1981)

Grimal, P. Diccionario de la Mitología Griega y Romana, Barcelona/Buenos Aires/México, Paidós, 1981 (ed. francesa, Paris, PUF, 1951; 1ª ed. española, 1965)

AA.VV., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Zurich, 1981-1999.

Davidson Reid, J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, Oxford  1993

Complementària