2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realización de un producto turístico 30% de la nota final
Proves de desenvolupament Desarrollo de los conceptos y los ejercicios explicados en clase 30% de la nota final
Proves objectives de tipus test Ejercicios de elección múltiple sobre los conceptos explicados 30% de la nota final
Altres

Presentaciones en clase de diferentes trabajos

10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Realización de controles sobre los conceptos de las clases magistrales y sobre los problemas resueltos en clase