2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Crèdits lliures
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Codi 278582
Ensenyament
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://moodle.urv.net
Descripció general L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent