2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16204002
Study programme
Graduate in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
General description Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.