2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD FINANCIERA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
 A3 Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza correctament la distribució de beneficis.
Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.