2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
B2
Hi haurà dues proves pràctiques La primera a través de les TIC, amb una valoració d'un 25% de la nota final.
25%
Practical tests
A2
A3
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 50%
Oral tests
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A3
C4
Hi haurà dues proves pràctiques. La segona també a través de les TIC, amb una valoració d'un 20% de la nota final.
20%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.