2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A2
A5
B6
C1
C4
Es faran dos treballs al llarg del curs. Els treballs s’elaboraran en grup. El pes de cada treball a la nota final serà del 20%. 40%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A5
B4
C1
Es realitzaran dues proves objectives tipus test amb preguntes teòriques i pràctiques. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova es realitzarà l’últim dia del curs e inclourà tots el continguts de la assignatura. El pes de la primera prova en la nota final es del 10%. El pes de la segona prova es del 50%.
60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dos parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 60% i el de la pràctica, el 40% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.