2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L’evidència empírica • Els cicles econòmics
• Creixement econòmic
• Inflació i deflació
Tema 2. Mesurar una economia • Diagrama flux circular
• PIB (real i nominal)
• Atur
• IPC
Tema 3. L’oferta i la demanda agregades • L’oferta agregada: curt i llarg termini
• La demanda agregada (DA): components i pendent
• Equilibri
Tema 4. El mercat de béns • Els components de la DA i variables explicatives
• La Política Fiscal: dèficit públic, multiplicador, efecte desplaçament
Tema 5. El mercat financer • El diner
• Mercat monetari, multiplicador monetari
• La política monetària: instruments, objectius
Tema 6. Economia oberta • Fluxos de capital i balança de pagaments
• El tipus de canvi
• La política canviària
Tema 7. Casos d'estudi • Hiperinflació i deflació
• Crisis canviàries
• La zona euro