2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A7
C1
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis
A7
B4
C1
C3
C4
10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B4
C1
C3
C4
10 20 30
Treballs
A7
B4
C1
C3
C4
0.5 15 15.5
Atenció personalitzada
A7
C1
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A7
B4
C1
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat