2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis
A7
B4
C1
C3
C4
44 44 88
Resolució de problemes, exercicis
A7
B4
C1
C3
C4
12 20 32
Atenció personalitzada
A7
C1
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A7
B4
C1
C3
C4
4 20 24
Proves objectives de tipus test
A7
B4
C3
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat