2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS Code 16204006
Study programme
Grau de Finances i Comptabilitat
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Formació bàsica First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
ARZA NOLLA, MARC
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
E-mail juancarlos.sanchez@urv.cat
monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
marc.arza@urv.cat
jordijosep.teixido@urv.cat
patricia.esteve@urv.cat
judit.albiol@urv.cat
isaias.revert@urv.cat
guiomar.ibanez@urv.cat
Lecturers
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
ARZA NOLLA, MARC
TEIXIDÓ FIGUERAS, JORDI JOSEP
ESTEVE GONZÁLEZ, PATRICIA
ALBIOL SÁNCHEZ, JUDIT
REVERT SUÁREZ, ISAIAS
IBÁÑEZ ZARATE, GUIOMAR
Web http://http://moodle.urv.net/moodle/
General description L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.