2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional.
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacional
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagaments.
4.2. El compte corrent i el compte de capital: la capacitat/ necessitat de finançament
4.3. El compte financer.
4.4. Visió conjunta de la Balança de Pagaments.
4.5. Fonts estadístiques
4.4. Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i situació actual.
TEMA 5. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 5.1. Les taules Input-Output: definició, estructura i continguts.
5.2. Efectes arrossegament: els coeficients tècnics
5.3. Instruments de simulació: el model de demanda
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: Anàlisi de l'activitat econòmica a partir de la TIO d'una economia.
TEMA 6 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 6.1 Els canvis en l'estructura sectorial de l'economia espanyola.
6.2. Indicadors del sector agrari
6.3. Indicadors del sector industrial
6.4. Indicadors del sector serveis.
6.5. Fonts estadístiques
6.6. Cas aplicat: anàlisi dels sectors productius.