2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional.
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacional
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagaments.
4.2. El compte corrent i el compte de capital: la capacitat/ necessitat de finançament
4.3. El compte financer.
4.4. Visió conjunta de la Balança de Pagaments.
4.5. Fonts estadístiques
4.4. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris externs d'una economia.
TEMA 5 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 5.1 Els canvis en l'estructura sectorial de l'economia espanyola.
5.2. Indicadors del sector agrari
5.3. Indicadors del sector industrial
5.4. Indicadors del sector serveis.
5.5. Fonts estadístiques
5.6. Cas aplicat: anàlisi dels sectors productius.
TEMA 6. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 6.1. Les taules Input-Output: definició, estructura i continguts.
6.2. Efectes arrossegament: els coeficients tècnics
6.3. Instruments de simulació: el model de demanda
6.4. Fonts estadístiques
6.5. Cas aplicat: Anàlisi de l'activitat econòmica a partir de la TIO d'una economia.