2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  ESTADÍSTICA I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
 A8 Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Type C Code Learning outcomes
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produce grammatically correct written texts