2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  ESTADÍSTICA I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Classe de presentació de l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Tractament de dades mitjançant full de càlcul.