2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  DRET MERCANTIL
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A6 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Type C Code Learning outcomes
 C1 Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produce grammatically correct written texts