2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA MUNDIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ECONOMIA MUNDIAL Codi 16204105
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
FIGUEROLA JIMENEZ, BERNAT ROGER
COCA SÁNCHEZ, JAVIER
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
IRANZO SANCHO, SUSANA
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepmaria.arauzo@urv.cat
josemanuel.vila@urv.cat
nuria.sicart@urv.cat
susana.iranzo@urv.cat
veronica.fernandez@urv.cat
bernatroger.figuerola@urv.cat
javier.coca@urv.cat
Professors/es
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
SICART BARCELO, NURIA
IRANZO SANCHO, SUSANA
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
FIGUEROLA JIMENEZ, BERNAT ROGER
COCA SÁNCHEZ, JAVIER
Web
Descripció general Aquest curs ofereix una anàlisi de les teories de comerç internacional, el moviment de treballadors (migració), el moviment d'empreses (inversió estrangera directa) i el comerç en béns intermedis (externalització). A més, analitza la política comercial i el funcionament dels principals instruments d'aquesta política. La primera part del curs presenta models de comerç que expliquen per què comercien els països i quins guanys es deriven del comerç. Alguns dels models estudiats inclouen el model ricardià i el model de Heckscher-Ohlin, així com les noves teories de comerç basades en economies d'escala i competència imperfecta i la externalització de béns i serveis. La segona part del curs s'ocupa de la política comercial. En concret, s'analitza el funcionament d'aranzels i quotes d'importació, així com subsidis a l'exportació, tant en competència perfecta com en una estructura de mercat amb competència imperfecta. S'estudia l'efecte d'aquests instruments sobre el benestar dels països implicats. Finalment, el curs acaba amb la discussió sobre els acords comercials internacionals i les seves implicacions en aspectes com ara el volum comercial, els drets laborals i el medi ambient.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent