2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Lecture El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Presentations / expositions Exposició oral per part d’un equip d’un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial (prèvia presentació escrita).
Case study El professor i els alumnes, conjuntament, formularan, analitzaran, resoldran i debatran casos pràctics, problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l’assignatura.