2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat
 Subjects
  MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Lecture Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Problem solving, exercises Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant a l'inici del curs.