2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'introdueixen els objectius de l'assignatura, el mètode docent i els criteris d'avaluació.
Lecture Es defineixen i analizen els instruments i eines per poder implementar un sistema integrat de planificació i control.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms S'empra programari informàtic (fulls de càlcul i processador de textos) per resoldre els problemes i desenvolupar les eines que es treballen en l'assignatura.
Personal tuition Es resoldran dubtes i preguntes i s'orientarà a l'alumne de cara a l'obtenció dels coneixements que es treballen en l'assignatua i a la realització de les proves d'avaluació.