2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MONETARY MACROECONOMICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació dels objectius i continguts de l'assignatura, les metodologies d'avaluació i les seves relacions amb les competències que l'alumne ha d'assolir. Informació sobre l'atenció personalitzada als alumnes.
Prova de coneixements previs de matemàtiques sense nota d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Previous studies Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent
Problem solving, classroom exercises Resolució dels exercicis de cada tema a l'aula ordinària per part dels alumnes amb la correcció del professor
Assignments Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els llibres proposats pel professor. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6.
Forums of discussion Debat virtual entre els alumnes a partir d'un text periodístic sobre problemes econòmics i financers proposat pel professor
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.