2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 1.1. Concepte de Control de Gestió.
1.2. Vinculació del sistema de control amb l'estratègia i l’estructura organitzativa.

TEMA 2 2.1. Sistemes d’informació
2.2. Introducció al sistemes d’informació; dades versus informació.
2.3. Conceptes bàsics:
-ERP
-BI
-CRM
-Altres

TEMA 3 3.1. Sistemes de control per centres de responsabilitat.
3.2. Preus de transferència.

TEMA 4 4.1. Disseny d’un sistema d’informació financera per al control de gestió.
4.2. Comptabilitat de gestió

TEMA 5 5.1. Limitacions d’un sistema de control financer.
5.2. Aspectes no formals del control de gestió

TEMA 6
6.1.Importància de l’estructura retributiva amb el Control de gestió.
TEMA 7 7.1.Valorar l’estratègia empresarial: el Quadre de Comandament Integral.
-Introducció.
-Definicions.
-Les perspectives financeres, del client, dels processos interns i dels recursos.
-Possibilitats d'implantació i utilització.