2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B4
1 3 4
Sessió Magistral
A2
A6
C3
29 43 72
Presentacions / exposicions
A6
B5
B6
C4
6 12 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
B5
20 30 50
Atenció personalitzada
B4
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat