2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16204010 DRET MERCANTIL Primer
Formació bàsica 6
16204007 ESTADÍSTICA I Primer
Formació bàsica 6
16204001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Formació bàsica 6
16204004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
16204008 MATEMÀTIQUES I Primer
Formació bàsica 6
16204002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Formació bàsica 6
16204005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
16204009 MATEMÀTIQUES II Segon
Formació bàsica 6
16204003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
16204006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16204111 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Primer
Obligatòria 6
16204107 COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR Primer
Obligatòria 6
16204118 MÀRQUETING Primer
Obligatòria 6
16204112 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16204103 MICROECONOMIA Primer
Obligatòria 6
16204108 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
16204101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16204104 ESTADÍSTICA II Segon
Obligatòria 6
16204113 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
16204119 MACROECONOMIA MONETÀRIA Segon
Obligatòria 6