2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Curriculum

PLA estudis fic 1314

Per veure el pla d'estudis clicar la icona