2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
6
2
0
4
0
0
1
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
1
6
2
0
4
0
0
2
FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
2
0
4
0
0
3
COMPANY ORGANIZATION
1
6
2
0
4
0
0
4
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
1
6
2
0
4
0
0
5
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
1
6
2
0
4
0
0
6
PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
1
6
2
0
4
0
0
7
STATISTICS I
1
6
2
0
4
0
0
8
MATHEMATICS I
1
6
2
0
4
0
0
9
MATHEMATICS II
1
6
2
0
4
0
1
0
COMMERCIAL LAW
1
6
2
0
4
1
0
1
FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
1
6
2
0
4
1
0
3
MICROECONOMY
1
6
2
0
4
1
0
4
STATISTICS II
1
6
2
0
4
1
0
7
HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
1
6
2
0
4
1
0
8
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
1
6
2
0
4
1
1
1
BUSINESS ADMINISTRATION
1
6
2
0
4
1
1
2
MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
1
6
2
0
4
1
1
3
FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
1
6
2
0
4
1
1
8
MARKETING
1
6
2
0
4
1
1
9
MONETARY MACROECONOMICS
A1Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el
formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
LO1Coneix els fonaments de la valoració financera.
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204118/MARKETING
    LO1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204118/MARKETING
    LO2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204118/MARKETING
    LO3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204118/MARKETING
    LO4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204118/MARKETING
    LO5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A2Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o
privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
LO1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204118/MARKETING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204118/MARKETING
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204118/MARKETING
    LO3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204118/MARKETING
    LO4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204118/MARKETING
    LO5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204118/MARKETING
    LO6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A3Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
LO1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204118/MARKETING
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204118/MARKETING
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204118/MARKETING
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204118/MARKETING
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204118/MARKETING
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204118/MARKETING
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204118/MARKETING
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204118/MARKETING
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204118/MARKETING
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204118/MARKETING
    LO10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204118/MARKETING
    LO11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204118/MARKETING
    LO12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A4Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat
de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
LO1Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204118/MARKETING
    LO1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204118/MARKETING
    LO2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204118/MARKETING
    LO3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204118/MARKETING
    LO4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A5Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
LO1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204118/MARKETING
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204118/MARKETING
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204118/MARKETING
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204118/MARKETING
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204118/MARKETING
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204118/MARKETING
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204118/MARKETING
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204118/MARKETING
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204118/MARKETING
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204118/MARKETING
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204118/MARKETING
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204118/MARKETING
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204118/MARKETING
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204118/MARKETING
    LO14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Sap en què consisteix un pla de màrqueting.
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204118/MARKETING
    LO15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO16Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204007/STATISTICS I
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204008/MATHEMATICS I
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204009/MATHEMATICS II
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204103/MICROECONOMY
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204104/STATISTICS II
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204118/MARKETING
    LO16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A6Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
LO1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204118/MARKETING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204118/MARKETING
    LO2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A7Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la
seva influència sobre el sector financer.
LO1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204118/MARKETING
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204118/MARKETING
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204118/MARKETING
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204118/MARKETING
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204118/MARKETING
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204118/MARKETING
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204118/MARKETING
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204118/MARKETING
    LO8 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Sap analitzar la conducta dels productors.
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204118/MARKETING
    LO9 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204118/MARKETING
    LO10 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204118/MARKETING
    LO11 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204118/MARKETING
    LO12 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204118/MARKETING
    LO13 - Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia
oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les
expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204118/MARKETING
    LO14 - Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
A8Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals
variables del sistema econòmic-financer.
LO1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204118/MARKETING
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204118/MARKETING
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204118/MARKETING
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204118/MARKETING
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204118/MARKETING
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204118/MARKETING
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204118/MARKETING
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204118/MARKETING
    LO8 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204118/MARKETING
    LO9 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204118/MARKETING
    LO10 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204118/MARKETING
    LO11 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204118/MARKETING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204118/MARKETING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204118/MARKETING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204118/MARKETING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204118/MARKETING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204118/MARKETING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204118/MARKETING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204118/MARKETING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204118/MARKETING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204118/MARKETING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204118/MARKETING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204118/MARKETING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204118/MARKETING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204118/MARKETING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204118/MARKETING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B2Effective solutions to complex problems
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204118/MARKETING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204118/MARKETING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204118/MARKETING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204118/MARKETING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204118/MARKETING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204118/MARKETING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204118/MARKETING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204118/MARKETING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204118/MARKETING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204118/MARKETING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204118/MARKETING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204118/MARKETING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204118/MARKETING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204118/MARKETING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204118/MARKETING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204118/MARKETING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204118/MARKETING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204118/MARKETING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204118/MARKETING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204118/MARKETING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204118/MARKETING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204118/MARKETING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204118/MARKETING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204118/MARKETING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204118/MARKETING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204118/MARKETING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204118/MARKETING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204118/MARKETING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204118/MARKETING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204118/MARKETING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204118/MARKETING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204118/MARKETING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204118/MARKETING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204118/MARKETING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204118/MARKETING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204118/MARKETING
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Suggest ways of improving the quality of work.
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204118/MARKETING
    LO8 - Suggest ways of improving the quality of work.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204118/MARKETING
    LO9 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204118/MARKETING
    LO10 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204118/MARKETING
    LO11 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Decide how to manage and organize work and time.
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204118/MARKETING
    LO12 - Decide how to manage and organize work and time.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204118/MARKETING
    LO13 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204118/MARKETING
    LO14 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204118/MARKETING
    LO15 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO16Reflect on their learning process and learning needs.
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204007/STATISTICS I
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204008/MATHEMATICS I
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204009/MATHEMATICS II
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204103/MICROECONOMY
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204104/STATISTICS II
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204118/MARKETING
    LO16 - Reflect on their learning process and learning needs.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204118/MARKETING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204118/MARKETING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204118/MARKETING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204118/MARKETING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204118/MARKETING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204118/MARKETING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204118/MARKETING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204118/MARKETING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204118/MARKETING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204118/MARKETING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204118/MARKETING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204118/MARKETING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204118/MARKETING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204118/MARKETING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204118/MARKETING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204118/MARKETING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204118/MARKETING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204118/MARKETING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204118/MARKETING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204118/MARKETING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204118/MARKETING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204118/MARKETING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204118/MARKETING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204118/MARKETING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204118/MARKETING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204007/STATISTICS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204008/MATHEMATICS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204009/MATHEMATICS II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204103/MICROECONOMY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204104/STATISTICS II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204118/MARKETING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204007/STATISTICS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204008/MATHEMATICS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204009/MATHEMATICS II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204103/MICROECONOMY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204104/STATISTICS II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204118/MARKETING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204007/STATISTICS I
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204103/MICROECONOMY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204104/STATISTICS II
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204118/MARKETING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204007/STATISTICS I
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204008/MATHEMATICS I
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204009/MATHEMATICS II
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204103/MICROECONOMY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204104/STATISTICS II
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204118/MARKETING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204007/STATISTICS I
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204103/MICROECONOMY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204104/STATISTICS II
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204118/MARKETING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204118/MARKETING
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204118/MARKETING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204118/MARKETING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204118/MARKETING
    LO5 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204118/MARKETING
    LO6 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO7Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204007/STATISTICS I
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204008/MATHEMATICS I
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204009/MATHEMATICS II
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204103/MICROECONOMY
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204104/STATISTICS II
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204118/MARKETING
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204118/MARKETING
    LO8 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204118/MARKETING
    LO9 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204118/MARKETING
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204118/MARKETING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204118/MARKETING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204118/MARKETING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204118/MARKETING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204118/MARKETING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO8Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204007/STATISTICS I
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204008/MATHEMATICS I
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204009/MATHEMATICS II
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204103/MICROECONOMY
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204104/STATISTICS II
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204118/MARKETING
    LO8 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204007/STATISTICS I
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204008/MATHEMATICS I
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204009/MATHEMATICS II
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204103/MICROECONOMY
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204104/STATISTICS II
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204118/MARKETING
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO10Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204007/STATISTICS I
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204008/MATHEMATICS I
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204009/MATHEMATICS II
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204103/MICROECONOMY
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204104/STATISTICS II
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204118/MARKETING
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204118/MARKETING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204118/MARKETING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204118/MARKETING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204118/MARKETING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204118/MARKETING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204118/MARKETING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204118/MARKETING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204118/MARKETING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204118/MARKETING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204118/MARKETING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204118/MARKETING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204118/MARKETING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204007/STATISTICS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204008/MATHEMATICS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204009/MATHEMATICS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204103/MICROECONOMY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204104/STATISTICS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204118/MARKETING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204007/STATISTICS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204008/MATHEMATICS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204009/MATHEMATICS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204103/MICROECONOMY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204104/STATISTICS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204118/MARKETING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204118/MARKETING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204118/MARKETING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204118/MARKETING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identify their training needs.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify their training needs.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identify their training needs.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO1 - Identify their training needs.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO1 - Identify their training needs.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identify their training needs.

16204007/STATISTICS I
    LO1 - Identify their training needs.

16204008/MATHEMATICS I
    LO1 - Identify their training needs.

16204009/MATHEMATICS II
    LO1 - Identify their training needs.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identify their training needs.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16204103/MICROECONOMY
    LO1 - Identify their training needs.

16204104/STATISTICS II
    LO1 - Identify their training needs.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify their training needs.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO1 - Identify their training needs.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO1 - Identify their training needs.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO1 - Identify their training needs.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO1 - Identify their training needs.

16204118/MARKETING
    LO1 - Identify their training needs.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204007/STATISTICS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204008/MATHEMATICS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204009/MATHEMATICS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204103/MICROECONOMY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204104/STATISTICS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204118/MARKETING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204007/STATISTICS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204008/MATHEMATICS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204009/MATHEMATICS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204103/MICROECONOMY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204104/STATISTICS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204118/MARKETING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16204119/MONETARY MACROECONOMICS
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204001/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204002/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204004/INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204005/INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204006/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204007/STATISTICS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204008/MATHEMATICS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204009/MATHEMATICS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204101/FINANCIAL MANAGEMENT: INVESTMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204103/MICROECONOMY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204104/STATISTICS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204107/HIGHER FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204108/ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204111/BUSINESS ADMINISTRATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204112/MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204113/FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204118/MARKETING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16204119/MONETARY MACROECONOMICS