2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Type C Code Learning outcomes
 C1 Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
 C4 Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa