2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa