2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
   Contents
Topic Sub-topic
CONCEPTES BÀSICS
1. Introducció
2. La demanda • Components
• Elasticitat
• Demanda de mercat
3. L'oferta • Components
• Elasticitat
• Oferta de mercat
4. L'equilibri de mercat • Equilibri i forces de mercat
• Estàtica comparativa
• Avaluació de l’equilibri: excedent dels consumidors, excedent dels productors, eficiència
5. La intervenció de l'Estat • Preus màxims i mínims
• Impost i subsidis sobre la quantitat
• Incidència sobre els consumidors i els productors
TEMES DE MICROECONOMIA
6. És positiva la globalització econòmica?
7. El problema de les externalitats
8. El problema dels béns públics
9. El problema de la informació incompleta
10. Hi ha sempre competència als mercats?