2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 1 3
Sessió Magistral
A7
37 37 74
Resolució de problemes, exercicis
A7
B1
C1
C4
13 34 47
Atenció personalitzada
B1
2 0 2
 
Proves mixtes
A1
B1
B7
1 10 11
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
1 4 5
Proves objectives de tipus test
A1
B1
B7
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat