2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne (fora de l'aula) i del professor (a l'aula).