2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
Type B Code Learning outcomes
 B6 Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts