2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  COMMERCIAL LAW
IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16214010
Study programme
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Formació bàsica First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Privat,Processal i Financer
Coordinator
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
E-mail mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
josep.diez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Lecturers
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
General description NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.