2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  MICROECONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
Part I: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS DE CERTESA
Tema 1. Teoria del consumidor
1.1 Preferències i corbes d’indiferència
1.2 Funcions d’utilitat
1.3 La restricció pressupostària
1.4 L’elecció òptima
1.5 Funcions de demanda
Tema 2. Teoria de l’empresa 2.1 Tecnologia i funcions de producció
2.2 Costos
2.3 Maximització de beneficis d’una empresa competitiva
Tema 3. Monopoli i discriminació de preus 3.1 Monopoli
3.2 Discriminació de preus
Part II: TEORIA DE JOCS
Tema 4. Jocs estàtics
4.1 Representació en forma normal d’un joc
4.2 Racionalitat i informació
4.3 Solucions als jocs estàtics
4.4 Aplicació: Model de duopoli de Cournot
Tema 5. Jocs dinàmics 5.1 Representació en forma extensiva d’un joc
5.2 Solucions als jocs dinàmics
5.3 Aplicació: Model de duopoli de Stackelberg
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASSIMÈTRICA
Tema 6. Elecció en condicions d'incertesa 6.1 Teoria de la utilitat esperada
6.2 L’aversió al risc
6.3 Aplicacions:
1) El mercat d’assegurances
2) La selecció de carteres
Tema 7. Informació asimètrica 7.1 Risc moral
7.2 Selecció adversa