2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  MICROECONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
Part I: TEORIA DE JOCS
Tema 1. Jocs estàtics
1.1 Representació en forma normal d’un joc
1.2 Racionalitat i informació
1.3 Solucions als jocs estàtics
Tema 2. Jocs dinàmics 2.1 Representació en forma extensiva d’un joc
2.2 Solucions als jocs dinàmics
2.3 Jocs repetits
Part II: MERCATS I ESTRUCTURES DE MERCAT
Tema 3. Monopoli 3.1 Concepte i causes d’un monopoli
3.2 La maximització de beneficis d’un monopolista
3.3 Comparació monopoli amb competència perfecta: el cost social del monopoli
3.4 Discriminació de preus
3.5 Monopoli natural
Tema 4. Oligpoli 4.1 Model de duopoli de Cournot
4.2 Col•lusió
4.3 Estabilitat dels càrtels
4.4 Model de duopoli de Stackelberg
4.5 Barreres a l’entrada
4.6 Model de duopoli de Bertrand
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASSIMÈTRICA
Tema 5. Elecció en condicions d'incertesa 5.1 Teoria de la utilitat esperada
5.2 L’aversió al risc
5.3 Aplicacions
Tema 6. Informació asimètrica 6.1 Risc moral
6.2 Selecció adversa
6.3 Senyalització
6.4 Problema del principal-agent