2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  MICROECONOMY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. S'explica els objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.