2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o questions relacionades amb cada bloc.
El percentage de la qualificació es 30%, 15% i 15%, respectivament.
60%
Proves pràctiques
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.