2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  COMPORTAMENT ORGANITZATIU
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l'assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen, metodologia docent, bibliografia recomenada i sistema d'avaluació
Supòsits pràctics/ estudi de casos Els alumnes analitzaran, resoldran i exposaran casos que simulen la realitat empressarial,relacionats amb la temàtica de l'assignatura, que guiaran el desenvolupament de les classes pràctiques. El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs
Sessió Magistral Els continguts de l'assigmatura s'exposaran mitjançant classes magistrals participatives