2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l'assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen, metodologia docent, bibliografia recomenada i sistema d'avaluació
Case study Els alumnes analitzaran, resoldran i exposaran casos que simulen la realitat empressarial,relacionats amb la temàtica de l'assignatura, que guiaran el desenvolupament de les classes pràctiques. El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs
Lecture Els continguts de l'assigmatura s'exposaran mitjançant classes magistrals participatives