2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas
 Asignaturas
  COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Estudio de caso
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs.
40 %
Pruebas objetivas de tipo test
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per a poder fer una valoració global de l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de cadascuna de la dues grans parts de l'avaluació del curs: resolució i exposició de casos i prova objectiva.

La segona convocatòria s'especificarà en la primera setmana de classe.