2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  COMPORTAMENT ORGANITZATIU
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs.
40 %
Proves objectives de tipus test
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a poder fer una valoració global de l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de cadascuna de la dues grans parts de l'avaluació del curs: resolució i exposició de casos i prova objectiva.

La segona convocatòria s'especificarà en la primera setmana de classe.