2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   Personalized attention
Description
Resoldre els dubtes que plantegin els estudiant a l'aula o en les hores convenides per a tutories fora de l'aula.