2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
Es realitzaran a l'aula i es lliuraran en grup setmanalment. 25%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B5
B6
C4
Es realitzaran a l'aula i es lliuraran en grup setmanalment. 25%
Presentacions / exposicions
B6
C4
Es realitzaran en grup. Cada setmana aleatòriament es valorarà la presentació d'alguns grups. 10%
Proves objectives de tipus test
A5
L'examen constarà de preguntes tipus test amb 4 alternatives de resposta sobre el temari de l'assignatura. S'exigeix un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant l'avaluació continuada de la 1ª convocatòria, s'accepta la NO entrega d'1 cas i 1 exercici. Si es supera aquest límit, l'estudiant haurà d'anar a la 2ª convocatòria.

La 2ª convocatòria valora el 100% en un examen que inclou preguntes tipus test i un cas. Per poder accedir a aquest examen, és requisit imprescindible que s'hagin entregat tots els casos i exercicis proposats durant l'avaluació continuada de l'assignatura.